Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn Kể về 1 ngày tiêu biểu của em Mong m.n giúp.Mik cảm ơ

Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn
Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn
Kể về 1 ngày tiêu biểu của em
Mong m.n giúp.Mik cảm ơn

2 bình luận về “Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn Kể về 1 ngày tiêu biểu của em Mong m.n giúp.Mik cảm ơ”

 1. 2 câu hỏi ở thì HTD:
  – Do you play badminton ?
  – Does your father read the newspaper ?
  2 câu hỏi ở thì HTTD:
  – Is your mother cooking dinner ?
  – What are you doing ?
  $\textit{Cấu trúc thì HTD:}$
  $\text{+) S + V_s,es.}$
  $\text{-) S + don’t/doesn’t + V.}$
  $\text{?) Do/Does + S + V ?}$
  $\textit{Cấu trúc thì HTTD:}$
  $\text{+) S + Be (is/am/are) + V_ing.}$
  $\text{-) S + Be (is/am/are) + not + V_ing.}$
  $\text{?) Be + S + V_ing ?}$

  Trả lời
 2. *2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn
  ->Is she beautiful?
  ->Are they here?

  *2 câu hỏi ở thì hiện tại 
  ->Are you taking a photo of me? 

  ->What is he studying right now? 

  Câu còn lại là văn nên mình không giải ạ mong bạn thông cảm
                                                 CHÚC BẠN HỌC TỐT>33
                                                                                             #12lyna

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới