đặt câu hỏi dựa trên đề They are going to visit Hue next summer.

đặt câu hỏi dựa trên đề They are going to visit Hue next summer.

2 bình luận về “đặt câu hỏi dựa trên đề They are going to visit Hue next summer.”

 1. Giải đáp:
  – Nếu gạch chân ở “Hue”: Where are they going to visit next summer?
  – Nếu gạch chân ở “They”: Who are going to visit Hue next summer?
  – Nếu gạch chân ở “next summer”: When are they going to visit Hue?
  ————
  – Thì TLG: (?) Am/is/are + S + going to + V-bare?

  Trả lời
 2. They are going to visit Hue next summer.
  -> Where are they going to visit next summer?
  $\rightarrow$  Where : Ở đâu (hỏi nơi chốn)
  ————————————–
  They are going to visit Hue next summer. 
  -> When are they going to visit Hue? 
  $\rightarrow$ When : Khi nào (hỏi thời gian)
  —————————————-
  Câu nghi vấn : 
  – Are they going to visit Hue next summer?
  $\rightarrow$ TLG (?) : Tobe + S + going to + V?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới