Đặt câu = tiếng anh ( thì hiện tại đơn ) 1) Câu khẳng định 2) Câu phủ định 3) Câu nghi vấn 4) Câu hỏi có từ để hỏi ㅤ Mỗi từ

Đặt câu = tiếng anh ( thì hiện tại đơn )
1) Câu khẳng định
2) Câu phủ định
3) Câu nghi vấn
4) Câu hỏi có từ để hỏi

Mỗi từ đặt 4 câu:
+ Baicony : ban côngg
+ Apartment : chung cư
+ Basement : tầng hầm
+ Garage : nhà để xee
+ Gym : phòng tập thể dục
+ Yard : cái sân
+ Pool : Hồ bơi, bể bơi

1 bình luận về “Đặt câu = tiếng anh ( thì hiện tại đơn ) 1) Câu khẳng định 2) Câu phủ định 3) Câu nghi vấn 4) Câu hỏi có từ để hỏi ㅤ Mỗi từ”

 1. 1)I usually go to bed at 11 p.m.
  2)we don’t go to work every day
  3) do you have a breakfast ?
  4) Where is John?
  mỗi từ 4 câu :
  The balcony faces west.
  The shooter apparently used the balcony.
  She drew me onto the balcony.
  The whole building has no balcony.
  +Apartment : chung cư
   there is a Apartment
  the aparntment is beautiful
  They live in an apartment
  My home is in an apartment building.
  Basement : tầng hầm
  I have a basement in my house
  The basement is very dusty
  My basement has a lot of old stuff
  My basement is rarely cleaned
  Garage : nhà để xe
  the garage is usually where my dad works
  The austerely lighted garage was quiet.
  garage everyone needs
  garages are often used as a safe place for parking
  Gym
  My school has a gym
  I have a gym behind my house
  The gym is a place to exercise
  Gyms usually have a lot of equipment to work out
  Yard
  I have a yard at home
  There is a large yard behind my school
  Our dog buries bones in the yard.
  My yard has many children playing
  Pool
  There is a pool next to my house
  My house has a swimming pool
  My school has a swimming pool
  My swimming pool is very clean
  color[red][@NTM]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới