Đặt lại câu nhưng nghĩa không thay đổi Phong and Ba have loads of maths homework today Phong and Ba…. giúp mik ạ ai trl nha

Đặt lại câu nhưng nghĩa không thay đổi
Phong and Ba have loads of maths homework today
Phong and Ba….
giúp mik ạ ai trl nhanh và đúng mik vote 5 sao và ctrlhn

1 bình luận về “Đặt lại câu nhưng nghĩa không thay đổi Phong and Ba have loads of maths homework today Phong and Ba…. giúp mik ạ ai trl nha”

Viết một bình luận