dấu hiệu nhận biết khi nào phát âm âm o ta phát âm là /ə/ còn khi nào phát âm /ō/

dấu hiệu nhận biết khi nào phát âm âm o ta phát âm là /ə/ còn khi nào phát âm /ō/Viết một bình luận

Câu hỏi mới