đề bài là so sánh hơn This computer/ work/ bad/ that one gold/ valuable/ silver

đề bài là so sánh hơn
This computer/ work/ bad/ that one
gold/ valuable/ silver

2 bình luận về “đề bài là so sánh hơn This computer/ work/ bad/ that one gold/ valuable/ silver”

 1. – SSH :
  + Tính từ : S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  + Trạng từ : S1 + V + adv-er / more adv + than + S2
  * Khi Tính / Trạng từ có 1 hoặc 2 âm tiết có tận cùng là ” ow , y ” , ta thêm đuôi ” -er ” sau nó
  * Khi Tính / Trạng từ có 2 âm tiết trở lên không có tận cùng là ” ow , y ” , ta thêm ” more ” trước nó
  1.This computer works worse than that one
  2.Gold is more valuable than silver
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1. This computer works worse than that one.
  2. Gold is more valuable than silver.
  Áp dụng:
  + Với tính từ : S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  + Với trạng từ : S1 + V + adv-er / more adv + than + S2
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới