Đề tiếng anh lớp 6 1) Đối với động từ TO BE 2) Đối với động từ thường 3)cách dùng là: 4)dấu hiệu Unit3: *Usage *form *dấu hiệ

Đề tiếng anh lớp 6
1) Đối với động từ TO BE
2) Đối với động từ thường
3)cách dùng là:
4)dấu hiệu
Unit3:
*Usage
*form
*dấu hiệu
B)Vocabulary
Unit1
C)Pronuniciation

ac giúp e mai e thiViết một bình luận

Câu hỏi mới