Đề: Vt 2 câu lại thành một câu. Sử dụng tính từ thay thế hoặc không cần ( nếu các bạn có thể thì vt luôn 2 câu giúp tớ nha ).

Đề: Vt 2 câu lại thành một câu. Sử dụng tính từ thay thế hoặc không cần ( nếu các bạn có thể thì vt luôn 2 câu giúp tớ nha ).
`-` I’d like a computer. It recognizes the human
`->` _________________

1 bình luận về “Đề: Vt 2 câu lại thành một câu. Sử dụng tính từ thay thế hoặc không cần ( nếu các bạn có thể thì vt luôn 2 câu giúp tớ nha ).”

 1. I’d like a computer. It recognizes the human
  -> I’d like a computer that recognizes the human.
  Mệnh đề quan hệ: Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật.
  Mệnh đề trước + WHICH + V + O
  Dịch: Tôi muốn 1 cái máy tính nhận diện được con người.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới