Dịch câu sang Tiếng Anh ( thì HTHT ) A. Tôi làm bài tập này trong vòng 2 tiếng B. Cô ấy vừa hát một bài hát Tiếng Anh C. Bố t

Dịch câu sang Tiếng Anh ( thì HTHT )
A. Tôi làm bài tập này trong vòng 2 tiếng
B. Cô ấy vừa hát một bài hát Tiếng Anh
C. Bố tôi gần đây đã hút thuốc và uống rượu
D. Em gái tôi đã nhiều lần nấu cơm và rửa bát

2 bình luận về “Dịch câu sang Tiếng Anh ( thì HTHT ) A. Tôi làm bài tập này trong vòng 2 tiếng B. Cô ấy vừa hát một bài hát Tiếng Anh C. Bố t”

 1. $\text{o Hnkn}$
  a) I have done my homework for 2 hours
  b) She has sung an english song
  c) My father has been smoking and drinking lately
  d) My sister has cooked rice and washed dishes many times
  _____________________________________________
  * Cấu trúc của thì HTHT :
  ( + ) S + have/ has + V3
  ( – ) S + have not ( haven’t / has ( hasn’t ) + V3
  ( ? ) Have/ has + S + V3?
  _____________________________________________
  * Dùng has với : he / she / it
                          danh từ số ít đếm được
                          danh từ không đếm được
  _____________________________________________
  * Dùng have với : I / you / we / they
                            danh từ số nhiều đếm được

  Trả lời
 2. $Answer:$
  A. I have done my homework for 2 hours.
  B. She has already sung an English song.
  C. My father has smoked and drunk lately.
  D. My sister has cooked rice and done the washes many times.
  $Explain:$
  A. 
  – Vì “I” (tôi) là danh từ số nhiều.
  => Đi với “have done”.
  B.
  – Vì “she” (cô ấy) là danh từ số ít.
  => Đi với “has sung”.
  C.
  – Vì “my father” (bố của tôi) là danh từ số ít.
  => Đi với “has smoked and drunk”.
  D. 
  – Vì “my sister” (em gái của tôi) là danh từ số ít.
  => Đi với “has cooked”.
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới