Dịch ra t.a giúp mik vs thảm: gà trống: chăm chỉ: thông minh: vui vẻ: thân thiện:

Dịch ra t.a giúp mik vs
thảm:
gà trống:
chăm chỉ:
thông minh:
vui vẻ:
thân thiện:Viết một bình luận

Câu hỏi mới