Dịch ra T.A giúp mình với ạ: Toán: Anh: Mĩ Thuật: Lịch sử: Địa lý: Khoa học: Tiếng Việt: Âm nhạc: lộn xộn: quần ngắn: đồng hồ

Dịch ra T.A giúp mình với ạ:
Toán:
Anh:
Mĩ Thuật:
Lịch sử:
Địa lý:
Khoa học:
Tiếng Việt:
Âm nhạc:
lộn xộn:
quần ngắn:
đồng hồ:
ảnh:
máy tính:
điện thoại:Viết một bình luận

Câu hỏi mới