Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh Tiếng Việt:Anh ấy không học giỏi toán bằng bạn Tiếng anh:…………………………….

Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh
Tiếng Việt:Anh ấy không học giỏi toán bằng bạn
Tiếng anh:……………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới