Did you sleep? (Bạn đã ngủ chưa ) Hơi xàm xí , thông cảm =)

Did you sleep?
(Bạn đã ngủ chưa )
Hơi xàm xí , thông cảm =)

2 bình luận về “Did you sleep? (Bạn đã ngủ chưa ) Hơi xàm xí , thông cảm =)”

 1. No, i didn’t (câu phải theo ngữ pháp) 
  nếu khẳng định thì yes, i did
  Uhm…. At  the moment, I am not sleeping.
  => ừm, hiện giờ, tôi ko ngủ
  Because i must do lots of homework that my teacher gave in this morning. 
  => Bởi vì tôi phải làm rất nhiều bài tập về nhà mà giáo viên tôi đã giao sáng nay
  And I’m/am helping you with your homework, too=)
  => Và tôi cũng đang giúp bạn bài tập về nhà
  Good night if you want to sleep now ( want ko chia V_ing nhé)
  => Chúc ngủ ngon nếu bạn muốn đi ngủ bây giờ
  _good luck_

  Trả lời
 2. Giải đáp : Not yet , because I have to finish all of my homework before tomorrow .
  – S + have to / has to + V-inf + O … : Ai đó phải làm việc gì …
  – ”I” là chủ ngữ số ít nhưng dùng động từ số nhiều → Dùng ”have” .
  – Dịch : Chưa hẳn , bởi vì tôi cần phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà của tôi trước ngày mai .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận