Điền dạng đúng cua dong tu tobe. Rồi chuyển sang nghi vấn và phủ định ____ (she/be) a singer? His sister (be) ___ seven year

Điền dạng đúng cua dong tu tobe. Rồi chuyển sang nghi vấn và phủ định
____ (she/be) a singer?
His sister (be) ___ seven years old
Trixi and Susi (be) ____ my catsViết một bình luận

Câu hỏi mới