Ex 8 . Use the past form of the verbs 1.What time you ( leave ) …………………………….. home for school yesterday

Ex 8 . Use the past form of the verbs
1.What time you ( leave ) …………………………….. home for school yesterday ?
2.What Ba (receice)………………………… from Liz last week?
3.How long he (do) ……………….. this hat yesterday?
cứu em zới ạ plsssss

2 bình luận về “Ex 8 . Use the past form of the verbs 1.What time you ( leave ) …………………………….. home for school yesterday”

 1. 1. did you leave
  2. did Ba receive 
  3. did he do
  ==========
  @ Cấu trúc thì Quá Khứ Đơn:
  + Động từ thường:
  (+) S + V2/ed + O
  (-) S + didn’t + V
  (?) Did + S + V..?
  -> Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last, ago, in, …

  Trả lời
 2. 1.What time you ( leave ) …………………………….. home for school yesterday ?
  A. did …… leave
  What time did you leave home for school yesterday?
  Câu nghi vấn thì quá khứ đơn (dấu hiệu: yesterday – ngày hôm qua)
  Did + S + động từ nguyên mẫu?
  Tạm dịch: Hôm qua bạn rời nhà đi học lúc mấy giờ?
  2.What Ba (receice)………………………… from Liz last week?
  ⇒receiced
  Receice là động từ có quy tắc thêm ed vào đuôi  .
  Tạm dich :Ba đã nhận được gì từ Liz vào tuần trước?
  3.How long he (do) ……………….. this hat yesterday?
  ⇒Did
  Có dấu hiệu: yesterday -> QKĐ
  Nên động từ chia trong ngoặc phải về dạng quá khứ => do-> did.
  Tạm dich : Anh ấy đã làm chiếc mũ này trong bao lâu ngày hôm qua?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới