em hãy thuyết trình bài kể chuyện về ngày Giáng Sinh bằng Tiếng Anh. (Càng dài càng tốt,ko copy nha)

em hãy thuyết trình bài kể chuyện về ngày Giáng Sinh bằng Tiếng Anh. (Càng dài càng tốt,ko copy nha)Viết một bình luận

Câu hỏi mới