em hãy viết 1 đoạn văn ngắn về sở thich của anh chị bằng tiếng anh `->` nhanh giúp mik `,` ko chép mạng nhé

em hãy viết 1 đoạn văn ngắn về sở thich của anh chị bằng tiếng anh
`->` nhanh giúp mik `,` ko chép mạng nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới