Em thi HSG Tiếng Anh lớp 6 thì cần ôn những gì ạ? Kiến thức em cần ôn là gì ạ?

Em thi HSG Tiếng Anh lớp 6 thì cần ôn những gì ạ? Kiến thức em cần ôn là gì ạ?Viết một bình luận