`English 6 ` `30` out / once / put / I / dustbins / week / the / a `31` a / go / with / ofter / walk / dog / for / We / out `

`English 6 `
`30` out / once / put / I / dustbins / week / the / a
`31` a / go / with / ofter / walk / dog / for / We / out
`32` sister / ironing / sometimes / My / the / does

2 bình luận về “`English 6 ` `30` out / once / put / I / dustbins / week / the / a `31` a / go / with / ofter / walk / dog / for / We / out `”

 1. 30. I usually put out the dustbins once a week
  – Once a week : Một lần một tuần
  – Put out : Đuổi ra ngoài, vứt ra ngoài
  – Tạm dịch : Tôi thường vứt rác ra ngoài một lần một tuần
  31. We often go for a walk with our dog
  – Go for a walk : Đi dạo
  – Our dog : Con chó của chúng tôi
  – Tạm dịch : Chúng tôi thường đi dạo với chú chó của mình
  32. My sister sometimes does the ironing
  – Sometimes : Thỉnh thoảng
  – Does the ironing : Ủi đồ, ủi quần áo
  – Tạm dịch : Chị gái tôi thỉnh thoảng ủi quần áo
  @????????????

  Trả lời
 2. #HokageOrCheat
  #Hoidap247
  30. out/once/put/I/dustbins/week/the/a.
  ⇒ Xắp xếp : I usually put out the dustbins once a week .
  ⇒ Once a week : 1 lần trong tuần .
  ⇒ Put out : vứt ra , đổ ra .
  ⇒ Dịch : Tôi thường đổ rác vào 1 ngày trong tuần .
  31. a/go/with/often/walk/dog/for/We/out.
  ⇒ Xắp xếp : We often go for a walk with our dog .
  ⇒ Go for a walk : đi tập thể dục , đi dạo .
  ⇒ Our dog : chó của bọn tôi .
  ⇒ Dịch : Bọn tôi hay đi dạo với chú chó của mình .
  32. sister/ironing/sometimes/My/the/does.
  ⇒ Xắp xếp : My sister sometimes does the ironing .
  ⇒ Sometimes : thỉnh thoảng , lâu lâu
  ⇒ Does the ironing : ủi quần , áo 
  ⇒ Dịch : Chị gái lâu lâu lại ủi quần áo .
  Mong-Tus-Cho-Mik-Hay-Nhất-Ạ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới