xếp thành câu hoàn chỉnh 1: there/ lamps/in/any/the aren’t/bedroom. 2:the/is/armchair/the/is/sofa/near 3:is/a/bedside/cabine

xếp thành câu hoàn chỉnh
1: there/ lamps/in/any/the aren’t/bedroom.
2:the/is/armchair/the/is/sofa/near
3:is/a/bedside/cabinet/there/the/window/under
cứu mình với mn ơi ngày mai mình thi rùi ai làm xong mình sẽ cho 5 sao và cảm ơn nhìuViết một bình luận

Câu hỏi mới