fill in the blank: Bac Ninh city is located about 30 km __Ha Noi

fill in the blank: Bac Ninh city is located about 30 km __Ha Noi

2 bình luận về “fill in the blank: Bac Ninh city is located about 30 km __Ha Noi”

 1. Bac Ninh city is located about 30 km from Ha Noi
  located from : khoảng cách từ vị trí
  Tạm dịch: Tp Bắc Ninh cách Ha Nội khoảng 30km 

  Trả lời
 2. $\\$@ Bac Ninh city is located about 30 km __ Ha Noi
  $\\$⇒ from
  $\\$⇒ Bac Ninh city is located about 30 km from Ha Noi
  $\\$⇒ Tạm dịch: Thành phố Bắc Ninh cách Hà Nội khoảng 30 km.
  $\\$*** Cấu trúc:
  $\\$⇒ S + tobe + Adj / Prep
  $\\$⇒ Located about (30 km) from N: cách N khoảng 30 km

  color{ligthblue}[#Egg]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới