fill in the blanks with right prepositions: 1, lan has english class…………………………………8.40 2, will you b

fill in the blanks with right prepositions:
1, lan has english class…………………………………8.40
2, will you be home…………………………………….dinner tonight?
3, history and geography books are……………………………..the rack ……………………………………the middle
4, ba is good …………………………………………………math
5. would you like to go………………………………..the museum
6, they often play catch …………………………………….recess

2 bình luận về “fill in the blanks with right prepositions: 1, lan has english class…………………………………8.40 2, will you b”

 1. 1. at
  -> at + thời gian cụ thể
  2. for
  -> for + bữa ăn trong ngày
  3. on – in
  -> on + mặt phẳng
  -> in + vật đươc bao quanh bởi thứ gì
  4. at
  -> good at: giỏi về…
  5. to
  -> go to + place: đi đến đâu đó
  6. at
  -> at recess: giờ giải lao
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 1,lan has english class ……at….. 8.40
  dịch:lan có lớp học T.A lúc 8h40′
  =>ta dùng at ở đây vì at là giới từ chỉ một thời gian cụ thể <3
  2,Will you be …at… home  dinner tonight?
  dịch :bạn sẽ ở nhà tối nay chứ?
  =>be at home hay at home sẽ là 1 cụm từ trong câu này ạ
  3,history and geography books are ..on.. the rack
  dịch:sách lịch sử và địa lý đang ở trên giá đỡ.
  =>ta dùng giới từ on khi chỉ những địa điểm mang tính bề mặt như:mặt bàn,mặt tủ,…..
  4,Ba is good …at…. math
  dịch:ba giỏi về môn toán
  =>tớ nhớ là tầm học lớp 4,5 là có học một cái cấu trúc là:S+tobe+tính từ+at+subject
  5,Would you like to go …to…. the museum?
  dịch:bạn có thích đến bẻo tàng hok?
  =>ở lớp 6,HK1,ta đã học cấu trúc câu :Would you like to go to+ địa điểm?
  6,they often play catch ..at… recess
  dịch:họ thường chơi đuổi bắt vào giờ ra chơi.
  =>ta dùng giới từ at chỉ một thời gian cụ thể như giờ ra chơi

  Trả lời

Viết một bình luận