gạch dưới đáp án đúng 1 Is this cup…….(your/yours) ? 2 the coffee is …….(my/mine)

gạch dưới đáp án đúng
1 Is this cup…….(your/yours) ?
2 the coffee is …….(my/mine)

2 bình luận về “gạch dưới đáp án đúng 1 Is this cup…….(your/yours) ? 2 the coffee is …….(my/mine)”

 1. 1, yours
  2. mine
  ————–
  Ta có : 
  + Đại từ sở hữu luôn đứng độc lập một mình , tượng trưng cho N đứng phía trước, đã được nhắc đến ở vế trước.
  + Tính từ sở hữu luôn đi cùng một N ( TTSH + N = Đại từ sở hữu ), không bao giờ đứng độc lập
  + Đại từ nhân xưng luôn đứng đầu câu làm chủ ngữ thực hiện hành động. Tân ngữ luôn đứng sau V , nhận tác động của hành động.
  – I – my – mine
  – You – your – yours
  * cột 1 : đại từ nhân xưng
  * cột 2 : tính từ sở hữu
  * cột 3 : đại từ sở hữu.

  Trả lời
 2. 1 Is this cup…….(your/yours) ?
  => Answer: yours : của bạn
  2 the coffee is …….(my/mine)
  => Answer: mine : của tôi
  Cách dùng:
  – Đại từ sở hữu là những đại từ để chỉ đồ vật thuộc sự sở hữu. 
  – Đại từ sở hữu sẽ thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó để tránh lặp từ.
  Tạm dịch: 
  1. Cái cốc này có phải của bạn không
  2. Cà phê là của tôi
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới