Ghi cho mình form của so sánh kép. Nếu được thì thêm giúp cả so sánh hơn nhất Nếu ko muốn thì thôi ajj

Ghi cho mình form của so sánh kép.
Nếu được thì thêm giúp cả so sánh hơn nhất
Nếu ko muốn thì thôi ajjViết một bình luận

Câu hỏi mới