Ghi hộ mình. form của so sánh hơn với tính từ với ạ.

Ghi hộ mình. form của so sánh hơn với tính từ với ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới