giải hộ milk với ạ,ít lắm:) B1:chuyển các động từ sau sang dạng VES/VS VD:1-get=gets 6-like

giải hộ milk với ạ,ít lắm:)
B1:chuyển các động từ sau sang dạng VES/VS
VD:1-get=gets 6-like 11-work 16-watch 21-read
2-have 7-study 12-stay 17-clear 22-write
3-start 8-fly 13-say 18-sleep 23-dance
4-live 9-play 14-kiss 19-run 24-sing
5-love 10-wash 15-do 20-speak 25-eat
26-drive 27-draw 28-take 29-come 30-put

2 bình luận về “giải hộ milk với ạ,ít lắm:) B1:chuyển các động từ sau sang dạng VES/VS VD:1-get=gets 6-like”

 1. 6 – likes
  11 – works
  16- watches
  21- reads
  2 – haves
  7 – studies 
  12 – staies
  22 – writes
  17 – cleares
  8 – flies 
  3 – starts
  13 – says ( do trước y là nguyên âm ) 
  18 – sleeps
  23 -dances
  4 – lives 
   9 – plays
  19 – runs
  14- kisses
  24 – sings
  5 – loves
  10 – washs
  15 – does
  20 – speaks
  25 – eats
  26 – drives 
  27 – draws
  28 – takes
  29 – comes
  30 – puts
   Giải thích cách làm : 
  Chúng ta thêm es sau một số động từ tận cùng bằng chữ cái “o, x, ss, sh, ch”, nếu tận cùng bằng “phụ âm + y” thì đựng “y” thêm ies, với một số động từ còn lại chúng ta thêm “s” vào sau.
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời
 2. 11-work- works                                       likes
  reads                                                       watches       
  haves                                                       studies
  stays                                                        clears
  writes                                                       flies
  starts                                                        sleeps
  says                                                          plays
  dances                                                     runs
  lives                                                          washes
  kisses                                                        speaks
  sings                                                         draws
  loves                                                         comes
  does
  eats
  drives
  takes
  puts
                       mình không biết đúng không. Nhưng bạn tham khảo nhé!!
                             Chúc bạn học t*, vote cho mình 5 sao nhé hi…! thanks bạn nhiều

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới