Giúp em với mai em đi học r ạ huhu Đề bài : đặt câu hỏi theo yêu cầu cho từ được in hoa 1. I bought this picture IN HUE ->

Giúp em với mai em đi học r ạ huhu
Đề bài : đặt câu hỏi theo yêu cầu cho từ được in hoa
1. I bought this picture IN HUE
-> Câu hỏi đảo:
-> Câu hỏi lựa chọn:
-> Câu hỏi wh:
-> Câu hỏi đuôi:
2. She can speak THREE languages
-> Câu hỏi đảo:
-> Câu hỏi lựa chọn:
-> Câu hỏi wh:
-> Câu hỏi đuôi:

1 bình luận về “Giúp em với mai em đi học r ạ huhu Đề bài : đặt câu hỏi theo yêu cầu cho từ được in hoa 1. I bought this picture IN HUE ->”

  1. 2.she can speak THREE languages             b1:tìm thì hoặc xem câu có phải động từ khuyết thiếu ko :động từ khuyết thiếu “can”                                                                 b2.tìm từ để hỏi : how many.                       b3.viết mẫu câu có từ để hỏi và viết câu hoàn chỉnh :how manu can she speak languages? 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới