Giúp mik nhanh với friends/town/lot/does/her/Những/of/in/a/have?

Giúp mik nhanh với friends/town/lot/does/her/Những/of/in/a/have?

2 bình luận về “Giúp mik nhanh với friends/town/lot/does/her/Những/of/in/a/have?”

 1. friends/town/lot/does/her/Nhung/of/in/a/have?
  –> Does Nhung have a lot of friends in her town?
  – Dịch: Có phải Nhung có rất nhiều bạn bè ở thị trấn không?
  * Giải thích:
  – a lot of + Nes/s: rất nhiều ….
  – in the town: ở thị trấn
  – Cấu trúc: Do/ Does + S + V_inf + O + ….?
  TFBOYS2023

  Trả lời
 2. friends/town/lot/does/her/Những/of/in/a/have? 
  $\rightarrow$ Does Nhung have a lot of friends in her town?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  $\Rightarrow$ $\text{ Do + I/we/you/they/danh từ số nhiều + V-inf + O? }$
  $\Rightarrow$ $\text{Does + He/she/it/danh từ số ít + V-inf + O? }$
  $\Rightarrow$ Dịch: Nhung có nhiều bạn ở thành phố của cô ấy không?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  $\text{#vudaoduyhung}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới