giúp mình bài này với pls đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn 1._________(she/arrive) last ? 2.who _________(you/meet) ? 3

giúp mình bài này với pls
đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn
1._________(she/arrive) last ?
2.who _________(you/meet) ?
3._______(they/come) to the party ?
4._______(she/go)?
5.you_______(meet) a friend.

2 bình luận về “giúp mình bài này với pls đề bài chia động từ ở thì quá khứ đơn 1._________(she/arrive) last ? 2.who _________(you/meet) ? 3”

 1. – Giải đáp :
  1, Did she arrive
  – Có dấu “?” -> chia câu dạng nghi vấn
  2, did you meet 
  – Có dấu “?” nên chia câu dạng nghi vấn
  3, Did they come
  – Có dấu “?” nên chia câu dạng nghi vấn
  4, Did she go
  – Có dấu “?” nên chia câu dạng nghi vấn
  5, met
  – meet – met – met:  gặp – đã gặp.
  ———-
  Cấu trúc TQKĐ :
  +) S + Ved/V2
  -) S + didn’t + V
  ?) Did + S + V ?

  Trả lời
 2. Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường : 
  ( + ) : S + V-ed / V2 
  ( – ) : S + didn’t + V nguyên mẫu 
  ( ? ) : Did + S + V nguyên mẫu ? 
  – Dấu hiệu thường gặp : last night , in the past , last Sunday , two days ago , in + năm trong quá khứ ( VD : 2009 ) , … 
  1 . Did she arrive 
  2 . did you meet 
  3 . Did they come 
  4 . Did she go ?
  5. met

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới