GIÚP NHANH LÊN SÁNG MAI ĐI HỌC THÊM RỒI. 1. A. chair B. apartment C. villa

GIÚP NHANH LÊN SÁNG MAI ĐI HỌC THÊM RỒI.
1. A. chair B. apartment C. villa D. house
2. A. fridge B. cooker C. microwave D. bedroom
3. A. classrooms B. students C. teachers D. streets
4. A. confident B. sport C. hard-working D. creative
5. A. calculator B. notebook C. teacher D. rubber

2 bình luận về “GIÚP NHANH LÊN SÁNG MAI ĐI HỌC THÊM RỒI. 1. A. chair B. apartment C. villa”

 1. 1. Chọn A
  $\text{Vì chair có nghĩa là cái ghế còn 3 đáp án còn lại chỉ nhà. }$
  2. Chọn D
  $\text{Vì bedroom là phòng còn 3 từ còn lại chỉ đồ vật. }$
  3. Chọn D
  $\text{Vì streets chỉ đường còn 3 từ còn lại chỉ về trường học. }$
  4. Chọn B
  $\text{Vì sport chỉ môn thể thao còn 3 từ còn lại chỉ tính từ.}$
  5. Chọn C
  $\text{Vì teacher giáo viên chỉ người còn 3 từ còn lại chỉ đồ vật.}$

  Trả lời
 2. 1. A. chair B. apartment C. villa D. house
  -> Chọn A.
  -A. chair ->Cái ghế
  B. apartment ->Chung cư
  C. villa->Biệt thự
  D. house ->Nhà
  2. A. fridge B. cooker C. microwave D. bedroom
  -> Chọn : D.
  => A. fridge->tủ lạnh 
  B. cooker -> bếp
  C. microwave -> lò vi sóng
  D. bedroom -> phòng ngủ
  3. A. classrooms B. students C. teachers D. streets
  -> Chọn : D.
  =>A. lớp học B. học sinh C. giáo viên D. đường phố
  4. A. confident B. sport C. hard-working D. creative
  -> Chọn : B.
  => A. tự tin B. thể thao C. chăm chỉ D. sáng tạo
  5. A. calculator B. notebook C. teacher D. rubber
  -> Chọn : C.
  => A. máy tính B. sổ tay C. giáo viên D. cao su
  @Qnah

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới