hãy giới thiệu về môn nhảy dây bằng TA

hãy giới thiệu về môn nhảy dây bằng TA

2 bình luận về “hãy giới thiệu về môn nhảy dây bằng TA”

 1. Jump rope is a game that girls love to play. If we want to play skipping rope, we need an elastic band to knit together, knit firmly, and knit many times so that it is not easily broken. Besides, skipping rope has many ways to play, single player only needs one person with one rope, if there are many players, we need two people standing between the two sides so that others can jump over the rope. (Do whatever it takes to jump over the rope.) This game helps us relax, and bond our friendships together.
  —————————————————————
  Nhảy dây là trò chơi mà các bé gái rất thích chơi. Muốn chơi nhảy dây, chúng ta cần một sợi dây chun để đan vào nhau, đan chắc và đan nhiều lần để không dễ bị đứt. Bên cạnh đó, nhảy dây có nhiều cách chơi, chơi đơn thì chỉ cần một người với một sợi dây, nếu đông người chơi thì cần hai người đứng giữa hai bên để những người khác nhảy qua dây. (Làm bất cứ điều gì cần thiết để nhảy qua dây.) Trò chơi này giúp chúng ta thư giãn và gắn kết tình bạn với nhau.
  ——————————-
  Ko bt đúng ko nữa cs j sai thì mong b nhắc dùm.

  Trả lời
 2. Jump rope is a sport everyone knows. Playing it requires high speed and dexterity. Jumping rope helps us relax after a long tired lesson. It also makes it easy to make friends with people that make relationships close.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới