help me khẩn trương với ạ viết lại câu ko đỏi nghĩa nha WE HAVE TO WEAR UNIFORM ONLY ON MONDAYS and FRIDAYS =

help me khẩn trương với ạ
viết lại câu ko đỏi nghĩa nha
WE HAVE TO WEAR UNIFORM ONLY ON MONDAYS and FRIDAYS
=> We have to wear uniform _________________________________________________________Viết một bình luận

Câu hỏi mới