Hoàn chỉnh lại câu: be / football match / Friday / exciting / ? LÀM NHANH, KO CẦN DỊCH, CÓ GIẢI THÍCH, LÀM QUA LOA + KO ĐÚNG

Hoàn chỉnh lại câu:
be / football match / Friday / exciting / ?
LÀM NHANH, KO CẦN DỊCH, CÓ GIẢI THÍCH, LÀM QUA LOA + KO ĐÚNG YÊU CẦU = BC

2 bình luận về “Hoàn chỉnh lại câu: be / football match / Friday / exciting / ? LÀM NHANH, KO CẦN DỊCH, CÓ GIẢI THÍCH, LÀM QUA LOA + KO ĐÚNG”

Viết một bình luận