hoàn thành nốt từ a_ar_m_ _ t giúp

hoàn thành nốt từ a_ar_m_ _ t
giúp

2 bình luận về “hoàn thành nốt từ a_ar_m_ _ t giúp”

 1. hoàn thành nốt từ a_ar_m_ _ t
  =>apartment
  Dịch:căn hộ,chung cư
  Loại:danh từ
  Phát âm:[əˈpɑːrt.mənt]
                                                 $\neq$Studywell

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới