How do you think about houses in the future? Trl bth + ngắn xíu

How do you think about houses in the future?
Trl bth + ngắn xíu

2 bình luận về “How do you think about houses in the future? Trl bth + ngắn xíu”

 1. How do you think about houses in the future?
  Dich:Bạn nghĩ thế nào về những ngôi nhà trong tương lai?
  =>They are beautiful, clean, and very modern.
  Dich:Chúng rất đẹp, sạch sẽ và chúng rất hiện đại.
  #English#
               $thanhnga2k10#Hd247$

  Trả lời
 2. $\text{@ChinChinn}$$\\$
  $\text{Giải đáp :}$$\\$
  $\text{$\rightarrow$ Life on the space station is very different than}$$\\$
  $\text{on the Earth and I like it}$$\\$
  $\text{Giải thích :}$$\\$
  $\text{*Nghĩa :}$$\\$
  $\text{Sống trên tàu vũ trụ rất khác so với sống trên Trái Đất và tôi thích nó .}$$\\$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới