I am looking for a book about traditional _ _ _ _ _ _ in Viet Nam – festival

I am looking for a book about traditional _ _ _ _ _ _ in Viet Nam – festival

1 bình luận về “I am looking for a book about traditional _ _ _ _ _ _ in Viet Nam – festival”

  1. +I am looking for a book about traditional _ _ _ _ _ _ in Viet Nam – festival
    -I am looking for a book about traditional festivals in Viet Nam
    dịch:Tôi đang tìm một cuốn sách về các lễ hội truyền thống ở Việt Nam.
    Chúc bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới