I/ can’t/ get home/ quickly/ because/ there/ be/ heavy traffic/ on/ street

I/ can’t/ get home/ quickly/ because/ there/ be/ heavy traffic/ on/ street

1 bình luận về “I/ can’t/ get home/ quickly/ because/ there/ be/ heavy traffic/ on/ street”

 1. câu trả lời
  I can’t get home quickly because there is heavy traffic on street
  giải thích
  công thức: s+can’t+vo
  dịch
  Tôi không thể về nhà nhanh chóng vì giao thông đông đúc trên đường
  because chỉ lí do/ nguyên nhân

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới