I love the __________ of folk songs A. perform B. performing C. performed D. performance

I love the __________ of folk songs
A. perform B. performing C. performed D. performance

2 bình luận về “I love the __________ of folk songs A. perform B. performing C. performed D. performance”

 1. I love the __________ of folk songs
  A. perform
  B. performing
  C. performed
  D. performance
  Sau the sẽ là danh từ 
  A. perform là động từ : biểu diễn,trình diễn
  B và C là tính từ : thực hiện
  D là danh từ : buổi diễn
  Dịch : Tôi thích màn trình diễn của các bài hát dân gian.

  Trả lời
 2. I love the __________ of folk songs
  A. perform
  B. performing
  C. performed
  D. performance
  Dịch: Tôi thích màn trình diễn của các bài hát dân gian
  => Sau “the” lad DT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới