I. Write and translate into Vietnamese. 1. keep the lucky money in a piggy bank 2. wish for enough food through the year 3. l

I. Write and translate into Vietnamese.
1. keep the lucky money in a piggy bank
2. wish for enough food through the year
3. look up a new word in a dictionary
4. take a taxi home
5. pour oil into water
6. catch a bad cold
7. throw the garbage into a recycling bin
8. have a medical check-up
9. write a letter to a pen pal
10. have a population of more than five million people.
II. Make 5 sentences, using the phrases from Exercise 1.

1 bình luận về “I. Write and translate into Vietnamese. 1. keep the lucky money in a piggy bank 2. wish for enough food through the year 3. l”

 1. I. 
  1. Giữ tiền lì xì trong hộp đựng tiền heo
  2. Nguyện cầu đủ đầy thực phẩm suốt cả năm
  3. Tra cứu từ mới trong từ điển
  4. Đi taxi về nhà
  5. Rót dầu vào nước
  6. Bị cảm cúm nặng
  7. Ném rác vào thùng tái chế
  8. Khám sức khỏe
  9. Viết thư cho một người bạn qua thư từ
  10. Có dân số hơn năm triệu người.

  II.
  1. Tôi luôn giữ tiền lì xì trong hộp đựng tiền heo để dành cho dịp tết.
  2. Trong ngày tết, gia đình tôi luôn nguyện cầu đủ đầy thực phẩm suốt cả năm.
  3. Em học sinh mới nên hàng ngày đều phải tra cứu từ mới trong từ điển.
  4. Tối qua, sau khi hết buổi tiệc tùng, tôi đã gọi taxi về nhà để đảm bảo an toàn.
  5. Khi nấu ăn, tôi thường pour oil vào water trước khi cho vào chảo.
  6. Do không chú ý sức khỏe, cậu ta đã bị catch a bad cold một cách đáng tiếc.
  7. Mỗi khi ra ngoài đường, tôi luôn nhớ ném rác vào thùng tái chế để bảo vệ môi trường.
  8. Để giữ gìn sức khỏe, tôi luôn định kỳ đi khám sức khỏe hàng năm.
  9. Tôi đã thu xếp thời gian viết một lá thư cho người bạn qua thư từ ở Mỹ.
  10. Thành phố của tôi có population of more than five million people, là nơi kinh tế và du lịch sầm uất.

  Trả lời

Viết một bình luận