Xin các cao nhân sắp xếp các chữ cái “a,m,o,u,r,r ” sao cho có nghĩa Lưu ý, từ đc sắp sếp phải là tiếng anh và chữ cái đầu l

Xin các cao nhân sắp xếp các chữ cái “a,m,o,u,r,r ” sao cho có nghĩa
Lưu ý, từ đc sắp sếp phải là tiếng anh và chữ cái đầu là aViết một bình luận