in the evening/homework/her/do/maths/she/does

in the evening/homework/her/do/maths/she/does

2 bình luận về “in the evening/homework/her/do/maths/she/does”

  1. Giải đáp: Does she do her maths homework in the evening?
    – Hiện tại đơn: (?) Do/Does + S + V…?
    – She/he/ít và danh từ số ít – does

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới