Kể tên các tính từ chỉ bề ngoài của con người.

Kể tên các tính từ chỉ bề ngoài của con người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới