LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU CHO EM VỚI NHÉ Put in a/ an where necessary. If no word is necessary, leave an empty space 1.

LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU CHO EM VỚI NHÉ
Put in a/ an where necessary. If no word is necessary, leave an empty space
1. Whats wrong with you? Have you got headache?
2. I know a lot of people. Most of them are ..students.
3. When I was .child, I used to be very shy.
4. Would you like to be ..actor?
5. I dont like violence:bao luc.
6. Do you collect ____________ stamps?
7. I dont feel very well this morning. Ive got ____________ sore throat

2 bình luận về “LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU CHO EM VỚI NHÉ Put in a/ an where necessary. If no word is necessary, leave an empty space 1.”

 1. 1 a(vì các bệnh luôn dùng mạo từ a)
  2 ko điền(students ko dùng the)
  3 a(a child:1 dứa trẻ)
  4 an(an actor:1 ng diễn viên)
  5 ko điền
  6 ko điền
  7 a( các bệnh luôn dùng mạo từ a)

  Trả lời
 2. – DT đi sau ” a ” bắt đầu bằng 1 phụ âm
  – DT đi sau ” an ” bắt đầu bằng 1 nguyên âm ( a , e , i , o , u )
  1.a
  -> Vì ” headache ” bắt đầu bằng 1 phụ âm
  => Dùng ” a “
  2.X
  -> Vì ” students ” là số nhiều nên ta không thể dùng ” a ” hay ” an “
  3.a
  -> Vì ” child ” bắt đầu bằng 1 phụ âm
  => Dùng ” a “
  4.an
  -> Vì ” actor ” bắt đầu bằng 1 nguyên âm
  => Dùng ” an “
  5.X
  -> Like + sth : Thích cái gì
  -> Thường thì những Danh từ đi sau ” like ” đều không thêm ” a / an “
  6.X
  -> collect stamps : sưu tầm tem
  7.a
  -> Vì ” sorethroat ” bắt đầu bằng 1 phụ âm
  => Dùng ” a “
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới