linda often (do) ……… her homework after class

linda often (do) ……… her homework after class

2 bình luận về “linda often (do) ……… her homework after class”

 1. Giải đáp: does                                                                                                                                                Linh often does her homework after class                                                                                                    Dịch: Linh thường làm bài tập sau giờ học                                                                                                  Cấu trúc: S + V(s/es) + O

  Trả lời
 2. – does
  Giải thích:
  → Có DHNB là “often” ⇒ thì HTĐ.
  Chủ ngữ là “Linda” nên chia động từ thành “does”
  Cấu trúc thì HTĐ với động từ thường dạng khẳng định: 
  (+) I/You/We/They + Vinfi (+O)
  He/She/It + $V_{s, es}$ (+O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới