Make qestions and answer using the cue words You / 15 `->` __________________________

Make qestions and answer using the cue words
You / 15
`->` __________________________

2 bình luận về “Make qestions and answer using the cue words You / 15 `->` __________________________”

 1. Are you 15 years old?
  → Yes, I am.
  *GT: – HTĐ với tobe: (?) Am/Is/Are + S + C?
          – Dịch: Bạn 15 tuổi à?
                     → Vâng, đúng vậy.

  Trả lời
 2. Are you 15 years old?
  -> Yes, I am/ No, I am not.
  Giải thích: thì HTĐ đới với tobe
  $\text{(?) Am/is/are + S + …?}$
  -> $\text{ Yes, S + be}$
  -> $\text{ No, S + be not}$
  You là ngôi thứ 2 -> tobe là are
  I là ngôi thứ 1 số ít -> tobe là am
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới