Mọi người ơi, giúp mik một vài câu này nha :) Đề bài: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: 1. Mrs. Lan has a daughter. Her n

Mọi người ơi, giúp mik một vài câu này nha 🙂
Đề bài: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
1. Mrs. Lan has a daughter. Her name is Huong.
-> Huong is _______________________.
2. Phuong likes fried chicken best.
-> Phuong’s favorite _______________________.
3. The shopping mall is bigger than the swimming pool.
-> The swimming pool _____________________.
4. No one in her class is smarter and more beautiful than Linh.
-> Linh is the ___________________.
5. Is there a big garden in his house?
-> Does ____________________________________?
6. Luna doesn’t like playing the piano.
-> Luna isn’t ________________________________.
Mik hứa sẽ thả tim và tặng sao cho những bạn nào trả lời đúng và đủ ạ. Cảm ơn mọi người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới