Mr.Bean always makes us laugh. The main character is so….. ( FUN )

Mr.Bean always makes us laugh. The main character is so….. ( FUN )

2 bình luận về “Mr.Bean always makes us laugh. The main character is so….. ( FUN )”

 1. $\text{Answer :}$
  $\text{Từ cần điền : Funny}$
  $\text{Explain :}$
  $\text{Funny chỉ tồn tại dưới 1 dạng tính từ}$
  $\text{Tác dụng :}$
  $\text{Dùng để chỉ 1 tình huống, hay 1 người nào đó làm bạn buồn cười}$
  $\text{Ta có cấu trúc :}$
  $\text{Tobe + so + adj}$
  $\text{Always là Thì HTĐ}$
  $#ZiiiiOvO$
  $#<3$

  Trả lời
 2. Giải đáp: funny
  – funny (adj): hài hước
  -> tobe + so + adj
  -> always -> thì HTĐ
  \text{(+) S + am/is/are + adj/N}
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận