my friends stay in _________ when they go camping A. a Camp B. a country house C. A cottage. D. An apartment My gra

my friends stay in _________ when they go camping
A. a Camp B. a country house C. A cottage. D. An apartment
My grandpas ____ is in a tall building
A. Apartment B. Villa. C.Town house. D. Stilt house
Her family ‘s _____ is on the fifteen floor
A. Apartment B. Town house. C. Villa D.City

2 bình luận về “my friends stay in _________ when they go camping A. a Camp B. a country house C. A cottage. D. An apartment My gra”

 1. my friends stay in _________ when they go camping
  ta thấy có dự xuất hiện của từ go camping nghĩa là đi cắm trại nên ta phải dùng camp : cái lều
  Tạm dịch:
  my friends stay in camp when they go camping: mấy đứa bạn tôi ở trong một cái lều khi chúng nó đi cắm trại.
  => Chọn A
  My grandpas ____ is in a tall building
  Apartment:  căn hộ
  Villa : Biệt thự
  Town house: nhà phố
  Stilt house : nhà sàn
  Mà tall building ( nhà cao tầng ) chỉ phù hợp nhất với nhất với Apartment ( căn hộ )
  Tạm dịch:
  My grandpa’s apartment is in a tall building:  Căn hộ của ông tôi ở trong một tòa nhà cao tầng
  => Chọn A
  Her family ‘s _____ is on the fifteen floor
  từ khóa là: fifteen floor: mười lăm tầng
  Vậy đáp án đúng nhất là :Apartment : căn hộ
  Tạm dịch:
  Her family ‘s apartment is on the fifteen floor: Căn hộ của gia đình chị ấy ở tầng mười lăm
  => Chọn A
  cuyu

  Trả lời
 2. 1  A
  – a camp (n): một cái trại
  – Dựa vào nghĩa: Các bạn của tôi ở trong một cái trại khi họ đi dã ngoại
  –  a country house: một ngôi nhà nông thôn =>không hợp với ngữ cảnh
  – a cottage: một cái lều => không hợp với ngữ cảnh
  – an apartment: một chung cư =>không hợp với ngữ cảnh
  2 A
  – apartment (n): một chung cư/căn hộ
  – Dựa vào nghĩa: Chung cư của ông tôi là một tòa nhà cao tầng
  3  A 
  – apartment: chung cư.căn hộ
  – Dựa vào nghĩa: Căn hộ của gia đình cô ấy ở tầng 15

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới