My hobby ____________ I started ago year old I usually share my hobby with To do my hobby i need ____help me benfits

My hobby ____________
I started ago year old
I usually share my hobby with
To do my hobby i need
____help me benfits
viết đoạn văn ngắn dùm e dc ko ạ

2 bình luận về “My hobby ____________ I started ago year old I usually share my hobby with To do my hobby i need ____help me benfits”

  1. $\color{black}{1}$ My hobby is dancing . I started dancing was 5 years ago . I usually share my hobby with classmate , family , Grandparents . I usually dance with music in my room after school . To do my hobby i need a good health and some sample dacing video to practice along . Dancing helps me have a healthy body and positive feelings . I will try harder to be a dancer in the future .

    Trả lời
  2. Cooking is my favorite hobby. My mother taught me how to cook my first dish when I was 10 years old. I started this hobby when I was 10 years ago. I usually share this hobby with my family. I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future
    -> Dịch: Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi. Mẹ tôi đã dạy tôi cách nấu món ăn đầu tiên khi tôi 10 tuổi. Tôi bắt đầu sở thích này khi tôi 10 năm trước. Tôi thường chia sẻ sở thích này với gia đình tôi. Tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời. Tôi thường thu thập các công thức nấu ăn từ mẹ và bà của tôi. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có cuốn sách dạy nấu ăn của riêng mình trong tương lai

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới