My house aoving room,a bed room and a kitchen ->there is……..

My house aoving room,a bed room and a kitchen
->there is……..

2 bình luận về “My house aoving room,a bed room and a kitchen ->there is……..”

 1. Đáp án: There is a living room, a bedroom, and a kitchen.
  ——————————-
  There is + a/an + n số ít 
  There are + N số nhiều 
  Dạng liệt kê –> xem N đầu tiên đứng trong danh sách liệt kê. Nếu  N số ít –> there is, nếu N số nhiều –> there are 
  #STMIN

  Trả lời
 2. $\rightarrow$ $\text{There is a living room, a bedroom and a kitchen in my house.}$
  Dịch: Có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp trong nhà của tôi.
  Tuy trong câu này liệt kê 3 phòng, nhưng do sau is là “a” nên là is nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới